top of page
Moriaen 2-15.jpg

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

De cursussen worden gegeven in Verloskundigenpratijk De Moriaen, Markt 21 4931 BR te Geertruidenberg.

 

Zodra wij je aanmelding ontvangen hebben, krijg je een uitnodiging/factuur met de cursusdata en het verschuldigde bedrag. Inschrijving verplicht tot betaling. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Wij houden ons het recht voor om bij te weinig animo de cursus te laten vervallen. Eventueel betaalde cursusgelden zullen we dan terugstorten. Voor telefonische informatie: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.

 

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

 

Annuleringsvoorwaarden

Nadat je je hebt ingeschreven, heb je de mogelijkheid om binnen 7 dagen je deelname schriftelijk of per e-mail kosteloos te annuleren. Hierna gelden onze betalings- en annuleringsvoorwaarden. Bij annulering tot uiterlijk 4 weken voor de cursusdatum, krijgt je je betaling teruggestort onder aftrek van administratiekosten, deze bedragen 25% van het cursusbedrag. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de cursus bent je het gehele cursusbedrag verschuldigd. In geval je na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heb je geen recht op enige terugbetaling.

 

Klachtenprocedure

Als je niet tevreden bent over Verloskundigenpraktijk De Moriaen, kunt je een klacht indienen. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, worden behandeld. Wanneer je klacht door De Moriaen niet naar tevredenheid opgelost kan worden, zal een onafhankelijk mediator ingeschakeld worden.

bottom of page