top of page
Moriaen EEF echo aanwijzen-3.jpg

kwaliteit

Voor ons is het belangrijk te weten wat je van onze verleende zorg vond. Wij zijn er immers voor jullie. Wil je je ervaringen met ons delen, vul dan de online enquete in.

Koninklijke Organisatie van Verloskundigen

 

De verloskundigen in onze praktijk zijn lid van de Koninklijke Organisatie Van Verloskundigen en geregistreerd in het BIG-register (De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar.)

De verloskundigen nemen allen actief deel aan bij- en nascholing, en participeren in een Verloskundige Toetsgroep en het Verloskundig Samenwerkings Verband Breda e.o. (Een samenwerkingsverband tussen verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en kinderartsen.)

Kwaliteitsregister Verloskundigen

 

Begin 2006 opende de KNOV het kwaliteitsregister voor verloskundigen. Met de komst van het kwaliteitsregister wordt de kwaliteit van zorg van de individuele verloskundige transparant en toetsbaar. Verloskundigen die staan ingeschreven in het kwaliteitsregister moeten voldoen aan door de KNOV vastgestelde criteria:

 • Een verloskundige moet geregistreerd zijn in het BIG-register.

 • Zij volgt richtlijnen en standaarden van de KNOV.

 • Aansluiting bij een klachtenregeling is verplicht.

 • Gemiddeld werkt zij minstens tien uur per week in de verloskundigenpraktijk.

 • Zij neemt deel aan deskundigheidsbevorderende activiteiten, zoals deelname aan bij- en nascholing, samenwerking met andere disciplines in de verloskunde, of stagebegeleiding.

 

Disclaimer

 

Hoewel aan alle webpagina’s van de verloskundigenpraktijk De Moriaen de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De verloskundigenpraktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van deze website.

 

Klachtenregeling

 

Indien je klachten hebt over onze verloskundige hulp dan stellen we het zeer op prijs dit bespreekbaar te maken. Ook als het erg moeilijk voor je is. Misschien vind je het prettig het te doen bij een collega van de desbetreffende verloskundige. Er is niets zo erg als blijven rondlopen met vervelende zwangerschap of bevallingservaringen.

 

Onze beroepsgroep heeft ook een klachtenbehandeling.

 

Regeling klachtenbehandeling van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

Als een gesprek met je verloskundige onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

 

De KNOV-klachten commissie:

 • Heeft geheimhoudingsplicht.

 • Behandelt je klacht onafhankelijk.

 • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde.

 • Doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht.

 • Kan adviezen geven.

 • Doet geen uitspraak over financiële aangelegenheden.

 • Doet geen uitspraken over (eventuele) rechtsgevolgen.

Na de uitspraak van de Klachtencommissie blijft het altijd mogelijk je te wenden tot een rechtelijke instantie, bijvoorbeeld het Medische Tuchtcollege.

 

Adres van de Klachtencommissie waar ook het Klachtenreglement kan worden opgevraagd:

 

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

t.a.v. de Klachtencommissie

Postbus 18

3720 AA Bilthoven

Telefoonnummer: 030 229 42 99

www.knov.nl

KNOV-Logo.jpg
bottom of page