top of page
Moriaen 1-5.jpg

plaats

Beslis niet te vroeg in de zwangerschap waar je wilt bevallen. Thuis of in een ziekenhuis. Ben eerst maar eens zwanger en krijg vertrouwen in je eigen lijf voordat je over de bevalling na gaat denken.

waar bevallen?

zwanger.png

Thuisbevallen is even veilig als poliklinisch bevallen in een ziekenhuis. Wij vinden het belangrijk dat je dáár bevalt waar je je het prettigste voelt. Voor de één is dat thuis en voor de ander dichtbij de medische verloskamers van een ziekenhuis. Spanning, een onveilig gevoel of vervoer naar het ziekenhuis, kunnen de weeën remmen en het normale verloop van de bevalling verstoren. Het is dus belangrijk, daar te bevallen waar je op je gemak bent. 

Thuis bevallen

 

Als je kiest voor een thuisbevalling, betekent dat waarschijnlijk, dat je het prettig en belangrijk vindt om je baby in je eigen vertrouwde omgeving geboren te laten worden. Je blijft in je eigen huis en wij zijn samen met de kraamverzorgende bij jou te gast. Na de bevalling verzorgt de kraamverzorgende jou en de baby en kun je samen met je partner in je eigen bed, rustig bijkomen en genieten van jullie kind.

 

Thuis krijg je altijd één op één begeleiding van een kraamverzorgende tijdens je gehele baring! Dat wil zeggen, dat als je goede weeën hebt er een kraamverzorgende bij je thuis komt. Zij gaat niet meer weg tot ruim nadat de baby geboren is. Die ondersteuning is niet alleen fijn voor jou maar ook voor je partner. Hij hoeft zich helemaal niet bezig te houden met zaken als: ' Wanneer moet ik de verloskundige weer bellen', 'is het normaal wat er allemaal gaande is' en 'wat moet ik met mijn geliefde die pijn heeft?'  Een kraamverzorgende tijdens de bevalling is erg geruststellend.

 

Doen er zich tijdens of vlak na de bevalling problemen voor, dan besluiten wij alsnog om naar het ziekenhuis te gaan. Als het kan met eigen vervoer en anders per ambulance.

Poliklinisch bevallen in het Amphia Ziekenhuis Molengracht

 

Wanneer je niet thuis wilt bevallen is het alternatief om poliklinisch te bevallen in het Amphiaziekenhuis Molengracht in Breda. De bevalling wordt door de verloskundige van de Moriaen begeleid met hulp van een kraamverzorgende van een kraamcentrum uit Breda. Na je bevalling ga je na twee uur weer naar huis. Kraamzorg start na 20.00 uur in de regel niet meer op. Hou er rekening mee dat wanneer je in de avond/nacht naar huis komt jullie alleen zijn tot 's morgens de kraamverzorgende komt.

Poliklinisch bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

 

Naast thuis bevallen kun je ook poliklinisch bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's Hertogenbosch. Wat prettig van bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is, is dat de kraamverzorgende van het kraamcentrum waar je kraamzorg hebt geregeld, assisteert bij je poliklinische bevalling. In het geval van MoriaenKraamzorg gaan wij tegelijk naar het ziekenhuis. Wanneer je na de bevalling weer naar huis mag, gaat de kraamverzorgende met je mee naar huis en zorgt zij dat je goed geïnstalleerd de nacht in kan.

 

Kosten

 

Voor een poliklinische bevalling betaal je een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage. Wat je precies moet betalen, is afhankelijk van de wijze waarop je verzekerd bent.

 

De ziekenhuisbevalling met medium risk situatie

 

Is er sprake van een medium risk situatie dan is er een medische reden om in een ziekenhuis te bevallen. Als je hiervoor in aanmerking komt dan wordt dit altijd met je besproken. Je bevalling vindt onder onze begeleiding in het ziekenhuis plaats. Je hoeft dan geen eigen bijdrage te betalen. Na je bevalling ga je na twee uur weer naar huis. Kraamzorg start na 20.00 uur in de regel niet meer op. Hou er rekening mee dat wanneer je in de avond/nacht naar huis komt jullie alleen zijn tot 's morgens de kraamverzorgende komt. 

 

De ziekenhuisbevalling met medische indicatie

 

Soms wordt tijdens de zwangerschap duidelijk, dat je specialistische zorg nodig hebt. Dan dragen wij de zorg over aan een gynaecoloog. Daarnaast zijn er vrouwen die, om welke reden dan ook, gedurende de gehele zwangerschap en bevalling onder controle zijn van een gynaecoloog. Jouw toestand of die van de baby vereisen meer zorg en aandacht dan verloskundigen kunnen bieden. De gynaecoloog bespreekt met je wanneer je het ziekenhuis moet bellen als de bevalling zich aankondigt. De bevalling vindt nu ook onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog plaats. Hij/zij begeleidt niet altijd zelf de bevalling. Dat kan ook een tweedelijns-verloskundige of een arts-assistent zijn. Soms moet je ook een deel van het kraambed in het ziekenhuis doorbrengen. Als dit niet nodig is, mag je met de baby na de bevalling naar huis en nemen wij de zorg voor het kraambed over.

 

bottom of page