home.jpg

onderzoek

echo.png

Echoscopisch onderzoek

Wanneer je zwanger bent meld je dan digitaal aan in onze verloskundigenpraktijk. De praktijkassistente belt je wanneer ze de aanmelding heeft ontvangen. Ze maakt dan twee afspraken met je. Een voor je eerste echo (rond 8 weken) en  een afspraak voor een intake met de verloskundige (rond 10 weken).

Echoscopisch onderzoek

 

In onze verloskundigenpraktijk hebben wij er voor gekozen vroege echo's en feestecho's te maken. 

 

Alle echo's die vergoed worden door de zorgverzekeraar, dat is de termijnecho bij 12 weken, de 13 weken echo en de 20 weken echo laten we maken in een gespecialiseerd echocentrum. Het maken van deze echo's is een apart vakgebied, waar je continue mee bezig moet zijn om bijzonderheden bij de baby te kunnen herkennen. Daar is onze verloskundigenpraktijk te klein voor. We hebben te weinig zwangeren om deze kennis en kunde te waarborgen. En dat is voor jou juist zo belangrijk.

 

Wij verwijzen naar echocentrum FOCUS  www.echocentrumfocus.nl  of Baby image www.babyimage.nl  voor de 12, 13 en 20 weken echo. Daar zijn echografisten in dienst die, doordat ze voor de hele regio echo's maken, heel veel ervaring hebben.  

Echoscopisch onderzoek wordt  gedaan als er een medische reden voor is. Dan wordt het onderzoek ook vergoed door je ziektekostenverzekeraar.

Redenen voor echoscopisch onderzoek kunnen zijn:

  • bloedverlies

  • termijn

  • eerste trimester echografisch onderzoek (13 weken) zie ook de folder www.pns.nl

  • structureel echografisch onderzoek (20 weken) zie ook de folder www.pns.nl

  • groei

  • placenta-localisatie

  • ligging van de baby

Als er bijzonderheden bij het onderzoek worden gevonden, wordt je hierover geïnformeerd. Ook worden wij gebeld. Dan zullen we samen met jou kijken wat de beste volgende stappen zullen zijn. Omdat de gynaecologen uit onze regio ook bij FOCUS zijn aangesloten zijn de lijnen kort en kan er meteen overleg plaats vinden.

 

In onze praktijk doen we feestecho's en geslachtsbepalende echo's. Zie hiervoor echografie.

 

Prenatale screening  - Onderzoek naar aangeboren afwijkingen

 

Elke zwangere vraagt zich af of haar baby wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Maar een klein aantal kinderen, zo’n 4 %, heeft bij de geboorte een erfelijke aandoening of aangeboren afwijking. Het is van belang om je te realiseren dat geen enkel prenataal onderzoek een gezond kind kan garanderen. Afhankelijk van het type onderzoek, wordt slechts naar enkele aandoeningen gezocht. Veel aandoeningen kunnen niet met prenatale diagnostiek worden opgespoord.

Deze informatie is niet bedoeld voor ouders met een verhoogd risico op het krijgen van een kind met een aangeboren aandoening. Of er voor jou een verhoogd risico is bespreek je met je verloskundige tijdens het intakegesprek.

In 2004 heeft de Overheid besloten om alle zwangeren over de nieuwste testen voor te lichten. Deze testen worden niet altijd vergoed door de ziektekostenverzekeraar. De kosten zijn tussen de € 120,- en € 200,-.

Keuzevrijheid betekent kiezen

Het feit dat er tegenwoordig technieken zijn waarmee aanstaande ouders hun ongeboren kind kunnen laten onderzoeken, plaatst je als aanstaande ouder voor keuzes, of je dat nu wilt of niet. Laat je je testen of niet? En zo ja, welke testen wil je dan doen? En wat doe je als de uitslag van de test slecht uitvalt? Laat je goed informeren voordat je de keuze maakt. Hopelijk helpt deze informatie om een zo goed mogelijke keuze te maken. Wel testen of niet testen? Zie ook de folder www.pns.nl

13 weken echo

 

De 13 weken echo is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij je baby. Je mag zelf bepalen of je dit wilt. De 13 weken echo lijkt veel op de 20 weken echo. Bij beide onderzoeken bekijkt een echoscopiste of je baby lichamelijke afwijkingen heeft. Je kunt de 13 weken echo laten doen tussen de 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. Wil je er meer over lezen? www.pns.nl of in de folder

 

Niet Invasieve Prenatale Test - NIPT 

 

De NIPT is een nieuwe test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk het Down syndroom heeft. Met de NIPT wordt bloed van de zwangere afgenomen en onderzocht in een laboratorium. Het laboratorium test het bloed op douwnsyndroom en twee andere zeer zeldzame syndromen. De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies, Trident1 en Trident2. Je kunt dus alleen NIPT krijgen als je ook mee doet aan een van deze deze studie's. uitslag van de NIPT kan niet-afwijkend of afwijkend zijn. De NIPT biedt geen 100% zekerheid. Bij een afwijkende uitslag kan je kind toch geen trisomie hebben en is verder onderzoek nodig als bevestiging van de NIPT-uitslag. Bij een niet- afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein dat een vervolgtest niet gedaan wordt.

 

Deze wetenschappelijke studie zorgt er voor dat minder vrouwen dan voorheen worden doorverwezen voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Zie ook www.meerovernipt.nl  en www.pns.nl

 

NIPT 

Vrouwen van 36 jaar of ouder kunnen ook voor de NIPT kiezen. Ook zij doen mee aan een wetenschappelijke studie. De Trident2 studie. Met de NIPT wordt bloed van de zwangere afgenomen en onderzocht in een laboratorium. Het laboratorium test het bloed op Downsyndroom en twee andere zeer zeldzame syndromen. De uitslag van de NIPT kan niet-afwijkend of afwijkend zijn. De NIPT biedt geen 100% zekerheid. Bij een afwijkende uitslag kan je kind toch geen trisomie hebben en is verder onderzoek nodig als bevestiging van de NIPT-uitslag. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein dat een vervolgtest niet gedaan wordt.

 

Deze wetenschappelijke studie zorgt er voor dat minder vrouwen dan voorheen worden doorverwezen voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Zie ook www.meerovernipt.nl  en www.pns.nl

 

Vervolgonderzoek

 

Heb je een ongunstige uitslag gehad? Dan kun je besluiten dat je geen verder onderzoek doet en de zwangerschap uitdraagt. Je bent niet verplicht vervolgonderzoek te doen. Wil je meer zekerheid of je baby een aandoening heeft dan kun je kiezen voor vervolgonderzoek.

Als je een afwijkende uitslag hebt gehad op de NIPT, kun je kiezen voor vervolgonderzoek. Het vervolgonderzoek bestaat uit een vruchtwaterpunctie.