onderzoek

echo.png

Echoscopisch onderzoek

Wanneer je zwanger bent meld je dan digitaal aan in onze verloskundigenpraktijk. De praktijkassistente belt je wanneer ze de aanmelding heeft ontvangen. Ze maakt dan twee afspraken met je. Een voor je eerste echo (rond 8 weken) en  een afspraak voor een intake met de verloskundige (rond 12 weken).

Echoscopisch onderzoek

 

In onze verloskundigenpraktijk hebben wij er voor gekozen vroege echo's en feestecho's te maken. 

 

Alle echo's die vergoed worden door de zorgverzekeraar, dat is de termijnecho bij 12 weken en de 20 weken echo laten we maken in een gespecialiseerd echocentrum. Het maken van deze echo's is een apart vakgebied, waar je continue mee bezig moet zijn om bijzonderheden bij de baby te kunnen herkennen. Daar is onze verloskundigenpraktijk te klein voor. We hebben te weinig zwangeren om deze kennis en kunde te waarborgen. En dat is voor jou juist zo belangrijk.

 

Wij verwijzen naar echocentrum FOCUS  www.echocentrumfocus.nl  of Baby image www.babyimage.nl  voor de 12 en 20 weken echo. Zij hebben echografisten in dienst die, doordat ze voor de hele regio echo's maken, heel veel ervaring hebben.  

Echoscopisch onderzoek wordt  gedaan als er een medische reden voor is. Dan wordt het onderzoek ook vergoed door je ziektekostenverzekeraar.

Redenen voor echoscopisch onderzoek kunnen zijn:

  • bloedverlies

  • termijn

  • structureel echografisch onderzoek (20 weken) zie ook de folder www.pns.nl

  • groei

  • placenta-localisatie

  • ligging van de baby

Als er bijzonderheden bij het onderzoek worden gevonden, wordt je hierover geïnformeerd. Ook worden wij gebeld. Dan zullen we samen met jou kijken wat de beste volgende stappen zullen zijn. Omdat de gynaecologen uit onze regio ook bij FOCUS zijn aangesloten zijn de lijnen kort en kan er meteen overleg plaats vinden.

 

In onze praktijk doen we feestecho's en geslachtsbepalende echo's. Zie hiervoor echografie.

 

Prenatale screening  I  Onderzoek naar aangeboren afwijkingen

 

Elke zwangere vraagt zich af of haar baby wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Maar een klein aantal kinderen, zo’n 4 %, heeft bij de geboorte een erfelijke aandoening of aangeboren afwijking. Het is van belang om je te realiseren dat geen enkel prenataal onderzoek een gezond kind kan garanderen. Afhankelijk van het type onderzoek, wordt slechts naar enkele aandoeningen gezocht. Veel aandoeningen kunnen niet met prenatale diagnostiek worden opgespoord.

Deze informatie is niet bedoeld voor ouders met een verhoogd risico op het krijgen van een kind met een aangeboren aandoening. Of er voor jou een verhoogd risico is bespreek je met je verloskundige tijdens het intakegesprek.

In 2004 heeft de Overheid besloten om alle zwangeren over de nieuwste testen voor te lichten. Deze testen worden niet altijd vergoed door de ziektekostenverzekeraar. De kosten zijn tussen de € 120,- en € 200,-.

Keuzevrijheid betekent kiezen

Het feit dat er tegenwoordig technieken zijn waarmee aanstaande ouders hun ongeboren kind kunnen laten onderzoeken, plaatst je als aanstaande ouder voor keuzes, of je dat nu wilt of niet. Laat je je testen of niet? En zo ja, welke testen wil je dan doen? En wat doe je als de uitslag van de test slecht uitvalt? Laat je goed informeren voordat je de keuze maakt. Hopelijk helpt deze informatie om een zo goed mogelijke keuze te maken. Wel testen of niet testen? Zie ook de folder www.pns.nl

Combinatietest

 

De combinatietest is een kansberekenende test. Een eerste-trimester-screeningstest. Deze test geeft je informatie over de kans die je hebt om een kind te krijgen met Down-, Edwards- of Patausyndroom. De test geeft geen volledige zekerheid. Het is een kansberekening.

De combinatietest bestaat uit twee onderzoeken: een bloedtest tussen de 9e en 14e week en een echoscopische neklooimeting tussen de 11e en de 14e week van de zwangerschap. De leeftijd van de moeder, de uitslag van het bloedonderzoek en de nekplooimeting met echo, bepalen samen de uitslag van de test.

 

De uitslag

 

Ouders die kiezen voor een test hopen natuurlijk dat de uitslag goed is. Een goede uitslag stelt gerust. Een slechte uitslag veroorzaakt onrust en brengt nieuwe keuzes met zich mee. Laat je aanvullend onderzoek verrichten? Wat houdt dit onderzoek in? Bij een kansberekenende test is de uitslag een getal dat de kans weergeeft. De grens is gelegd bij een kans van 1:200.

Als de kans groter is, bijvoorbeeld 1:175, dan mag aanvullend onderzoek verricht worden. Is de kans lager dan 1:200, dan wil dat niet zeggen dat je kind de te onderzoeken afwijking niet heeft. Aanvullend onderzoek na een slechte uitslag wordt wel vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Er is dus van te voren alle reden om goed na te denken over mogelijk te nemen besluiten in het eventuele vervolgtraject. De testen geven alleen aan of er een verhoogde kans is op een afwijking, zonder uitsluitsel te bieden. Als de test een verhoogde kans aangeeft, neemt de onzekerheid toe. Het is dan moeilijk om van vervolgonderzoek af te zien.

Per situatie is de kans op een kind met het syndroom van Down verschillend. 

 

Vervolgonderzoek

 

Alleen met diagnostisch onderzoek, zoals vlokkentest en vruchtwaterpunctie, kun je uitsluitsel krijgen. Dit onderzoek wordt als meer belastend ervaren en verhoogt de kans op een miskraam. Als uiteindelijk diagnostisch onderzoek aangeeft dat er inderdaad sprake is van een aandoening, sta je voor een moeilijke keuze: aanvaarding van de aandoening en je voorbereiden op een leven met een kind met een aandoening, of afbreken van de zwangerschap.

De verloskundige kan meer informatie geven over deze testen en zal hiervoor, indien nodig en gewenst, verwijzen.

Wil je meer informatie over het vervolgonderzoek kijk dan op: www.pns.nl

 

Niet Invasieve Prenatale Test - NIPT 

 

De NIPT is een nieuwe test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk het Down syndroom heeft. Met de NIPT wordt bloed van de zwangere afgenomen en onderzocht in een laboratorium. Het laboratorium test het bloed op douwnsyndroom en twee andere zeer zeldzame syndromen. De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies, Trident1 en Trident2. Je kunt dus alleen NIPT krijgen als je ook mee doet aan een van deze deze studie's. uitslag van de NIPT kan niet-afwijkend of afwijkend zijn. De NIPT biedt geen 100% zekerheid. Bij een afwijkende uitslag kan je kind toch geen trisomie hebben en is verder onderzoek nodig als bevestiging van de NIPT-uitslag. Bij een niet- afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein dat een vervolgtest niet gedaan wordt.

 

Deze wetenschappelijke studie zorgt er voor dat minder vrouwen dan voorheen worden doorverwezen voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Zie ook www.meerovernipt.nl  en www.pns.nl

 

NIPT 

Vrouwen van 36 jaar of ouder kunnen ook voor de NIPT kiezen. Ook zij doen mee aan een wetenschappelijke studie. De Trident2 studie. Met de NIPT wordt bloed van de zwangere afgenomen en onderzocht in een laboratorium. Het laboratorium test het bloed op Downsyndroom en twee andere zeer zeldzame syndromen. De uitslag van de NIPT kan niet-afwijkend of afwijkend zijn. De NIPT biedt geen 100% zekerheid. Bij een afwijkende uitslag kan je kind toch geen trisomie hebben en is verder onderzoek nodig als bevestiging van de NIPT-uitslag. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein dat een vervolgtest niet gedaan wordt.

 

Deze wetenschappelijke studie zorgt er voor dat minder vrouwen dan voorheen worden doorverwezen voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Zie ook www.meerovernipt.nl  en www.pns.nl

 

Vervolgonderzoek

 

Heb je een ongunstige uitslag gehad? Dan kun je besluiten dat je geen verder onderzoek doet en de zwangerschap uitdraagt. Je bent niet verplicht vervolgonderzoek te doen. Wil je meer zekerheid of je baby een aandoening heeft dan kun je kiezen voor vervolgonderzoek.

 

Was de eerste test een combinatietest?

Dit zijn de mogelijkheden als je na een verhoogde kans van 1 op 200 of hoger bij de combinatietest vervolgonderzoek wilt:

Je kunt kiezen voor de NIPT. Het voordeel van de NIPT is dat je niet risico loopt een miskraam te krijgen. Daar staat tegenover dat de NIPT geen 100% zekerheid geeft. Als de NIPT geen afwijkende uitslag geeft, ben je waarschijnlijk niet zwanger van een kind met Down-, Edwards- of Patausyndroom. Je krijgt dan geen vruchtwaterpunctie of vlokkentest om zekerheid te krijgen.

Je kunt ook besluiten direct te kiezen voor een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie.

 

Was de eerste test een NIPT?

Als je een afwijkende uitslag hebt gehad op de NIPT, kun je kiezen voor vervolgonderzoek. Het vervolgonderzoek bestaat uit een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie.

 

Vlokkentest

 

Dit is geen kansbepalende test. Hij geeft een uitslag die 100% betrouwbaar is. Er wordt naar chromosoomafwijkingen gekeken waaronder het syndroom van Down. Het onderzoek vindt plaats vanaf de 11e en 13e week van de zwangerschap. Via de vagina of via de buikwand wordt er een hapje van het placentaweefsel (moederkoek) weggenomen. Nadeel van dit onderzoek is, dat er een kans op een miskraam door het onderzoek is. Dit komt voor bij 2 van de 1000 vrouwen die dit onderzoek krijgen. De uitslag is bekend na 7 tot 10 dagen. 

Vruchtwaterpunctie

 

Ook dit is geen kansbepalende test, maar een die een uitslag geeft die 100 % betrouwbaar is. Er wordt naar chromosoomafwijkingen en een open ruggetje gekeken. Het onderzoek vindt plaats vanaf de 14e week van de zwangerschap. Via de buikwand wordt er vruchtwater uit de vruchtzak van de baby afgenomen. Nadeel van dit onderzoek is dat er een kans op een miskraam is van 2 van de 1000 vrouwen

De uitslag is na 3 weken bekend, dus veelal rond de 18e of 19e week van de zwangerschap.

 

Als blijkt dat er sprake is van een afwijkende uitslag, dan kun je er voor kiezen om de zwangerschap voort te zetten of af te breken. Een zwangerschapsafbreking tot de 14e week van de zwangerschap zal door middel van een zuigcurettage plaatsvinden. Na de 14e week van de zwangerschap moet je bevallen van je kindje. De bevalling zal dan worden ingeleid.

Als jullie, om wat voor reden dan ook, de zwangerschap nooit zouden afbreken, dan is het goed om je af te vragen of je de informatie die je met behulp van de vlokkentest of vruchtwaterpunctie krijgt wel wilt hebben.